ZÁSADY OCHRANY OÚ

Máte otázku? Napište nám

 1. Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali naší službu!

My ve Freely se pro Vás snažíme zajistit co nejlepší zážitek, který by však nebyl možný bez řádného porozumění Vašich preferencí na strávení skvělého večera. Na úvod chceme zdůraznit, že soukromí a bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás prioritou a bereme ji velice vážně. Níže se dozvíte veškeré informace, které se týkají Vašich osobních údajů a způsobů, jakým je shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme.   

Jak je již naznačeno výše, v rámci užívání našich webových stránek www.freelyapp.cz  a naší mobilní aplikace Freely (obojí společně dále jen jako „služba Freely“) jsme my, společnost FreeDrinks s.r.o., se sídlem Lípová 512/22, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 074 22 164, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 300788, správcem Vašich osobních údajů.

 1. Jakým způsobem Vaše osobní údaje shromažďujeme?

Vaše osobní údaje shromažďujeme následovně:

(i) Při registraci v rámci služby Freely:

Pokud si stáhnete a otevřete naši aplikaci Freely, zobrazí se Vám možnost registrace. Vaši registraci potřebujeme, abychom mohli aplikaci přizpůsobit přímo Vašim potřebám, které budou navázány na Váš konkrétní účet. V rámci registrace shromažďujeme např. vaši e-mailovou adresu, jméno, příjmení a datum narození.

(ii) Při používání služby Freely:

Po úspěšné registraci můžete naši aplikaci okamžitě využívat. Při tomto užívání můžeme Vaše osobní údaje shromažďovat z důvodu zpříjemnění a zkvalitnění Vašeho zážitku. Můžeme o Vás shromažďovat např. údaje o tom, jaké nápoje jste si vybrali.

(iii) Při vyplnění kontaktního formuláře na webových stránkách Freely:

Pokud vyplníte kontaktní formulář na našich webových stránkách uvedených výše, budeme o Vás shromažďovat Vaše jméno, e-mail a telefon, přičemž k úspěšnému zaslání Vašeho dotazu je povinným údajem pro vyplnění pouze Váš e-mail. Tyto osobní údaje o Vás budeme shromažďovat jen z důvodu možnosti Vám na zprávu odpovědět a to jen takovou dobu, která je k tomu nezbytně nutná.

(iv) Při registraci nového podniku do služby Freely:

V takovémto případě shromažďujeme Vaše osobní údaje z důvodu zaregistrování předem domluveného podniku do služby Freely. Pro registraci a následnou administraci jsou nezbytné tyto údaje: Název podniku, obchodní firma provozovatele, jméno, příjmení a e-mailová adresa na kontaktní osobu podniku.

Více o tom, jak celá služba funguje a jak nahlédnout např. do statistik ušetřených výdajů si můžete přečíst v našich Všeobecných podmínkách užívání („Podmínky“).

 1. Jaké osobní údaje shromažďujeme?

V následujícím textu si můžete přečíst veškeré informace o osobních údajích, které o Vás shromažďujeme. Pokusili jsme se je pro Vás také přehledně rozdělit do jednotlivých kategorií.

(i) Osobní údaje shromažďované při registraci a přihlášení do služby Freely:

Do této kategorie jsme zařadili ty osobní údaje, které nám poskytnete Vy pro účely registrace do služby Freely a při jejím používání. Těmito údaji jsou: Vaše e-mailová adresa, jméno, příjmení, datum narození, pohlaví a země. Údaje zde uvedené nám slouží k vytvoření Vašeho účtu, díky kterému budete mít možnost následně službu Freely využívat (tato kategorie dále jako „Osobní údaje shromažďované při registraci“).

(ii) Osobní údaje shromažďované při používání služby Freely:

V této kategorii najdete osobní údaje, které o Vás shromažďujeme v rámci používání služby Freely. Těmito údaji jsou:

 • informace o tom, zda využíváte placenou formu služby Freely („Předplatné“);
 • informace, které v rámci využívání služby Freely publikujete, tedy včetně nám zaslaných zpráv (především z důvodu připomínek) z Vašeho účtu;
 • informace o používání služby Freely, do kterých patří čas a datum využití jednotlivých kuponů na nabízené drinky (definované blíže v Podmínkách), včetně Vašeho zveřejnění hodnocení těchto drinků. Mohou sem také patřit detaily o reklamách, které dostáváte a o tom, jak využíváte aplikace třetích stran;
 • technické údaje, do kterých patří informace o adrese URL, IP adresa, soubory cookie, typy zařízení, Vámi využívané pro přístup ke službě Freely, typ síťového připojení (např. WiFi, 3G, LTE) a poskytovatel, síť a výkon zařízení, typ prohlížeče, informace o jazyce umožňujícím správu digitálních práv, operační systém a verze aplikace Freely. Bližší informace o technických datech najdete pod záložkou Soubory cookie. (Celý bod dále jako „Osobní údaje shromažďované při používání“)

(iii) Jiné osobní údaje, které shromažďujeme s Vaším předchozím souhlasem:

Do této kategorie jsme zařadili ty osobní údaje, které o Vás shromažďujeme po Vašem předchozím souhlasu a které nám umožňují poskytovat Vám další funkce při používání naší služby Freely. Mezi takovéto údaje patří:

 • dodatečná mobilní data, která však budeme moci shromažďovat jen po Vašem předchozím souhlasu a do nichž se řadí: přesná poloha mobilního zařízení. Pokud nám udělíte povolení k přístupu k Vaší přesné poloze, umožní nám to přístup k GPS, díky kterému Vám budeme moci poskytnout funkce využívající polohu, jako je např. možnost zobrazení Vám nejbližších podniků a jiných výhodných funkcí;
 • platební údaje. Tyto osobní údaje shromažďujeme pouze v případě, že se zaregistrujete k Předplatnému (veškeré detaily užívání jsou uvedeny v našich Podmínkách). V takovém případě o Vás shromažďujeme údaje, které jsou potřebné pro zaplacení daného členství prostřednictvím platební brány GoPay s.r.o. Těmito údaji jsou: typ kreditní nebo debetní karty, datum konce platnosti a některé číslice z Vaší karty a detaily o Vaší transakční historii v rámci služby Freely;
 • osobní údaje poskytované v rámci soutěží, průzkumů a loterií. Takovéto údaje shromažďujeme pouze v případě, že projevíte zájem těchto akcí se zúčastnit;
 • osobní údaje pro marketingové účely. Takovéto údaje nám a našim partnerů umožňují posílat Vám marketingovou komunikaci, a to přímo přes službu Freely, v e-mailu nebo přímo ze třetí strany. (Celý bod dále jako „Jiné osobní údaje shromažďované s předchozím souhlasem“)
 1. Soubory Cookies

V rámci správy naší služby využíváme soubory cookies. Jedná se o malé množství dat, které se ukládá ve Vašem počítači. Užívání těchto souborů slouží k tomu, abychom zjistili, zda jste již naše stránky z Vašeho počítače navštívili a usnadnili Vám tak přihlášení a navigaci na stránce. Tyto soubory slouží ke zvýšení Vašeho komfortu a můžete si je snadno deaktivovat v rámci Vašeho internetového prohlížeče.

 1. Za jakým účelem shromažďujeme Vaše osobní údaje?

Pod tímto bodem Vám uvádíme důvody, proč Vaše osobní údaje používáme a jaký je jejich právní základ. Níže jsou uvedeny veškeré údaje, které se týkají konkrétních účelů shromažďování Vašich osobních údajů:

(i) Účel: Abychom Vám mohli poskytovat službu Freely, přizpůsobovat ji Vašemu užívání, poskytovat Vám doporučení, nové funkce a inzerce.

 • právní základ: Legitimní zájmy a plnění smlouvy o užívání
 • kategorie osobních údajů: Osobní údaje shromažďované při registraci

(ii) Účel: Z důvodu zajištění komunikace s Vámi v souvislosti s naší službou Freely

 • právní základ: Plnění smlouvy a legitimní zájmy
 • kategorie osobních údajů: Osobní údaje shromažďované při registraci

(iii) Účel: Z důvodu aktivace Vašeho Předplatného a zpracování Vaší platby

 • právní základ: Plnění smlouvy, legitimní zájmy, souhlas
 • kategorie osobních údajů: Jiné osobní údaje shromažďované s předchozím souhlasem

(iv) Účel: Z důvodu komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailů a oznámení, za účelem marketingu, průzkumu, účasti v soutěžích a propagace

 • právní základ: Souhlas
 • kategorie osobních údajů: Osobní údaje shromažďované při registraci, Jiné osobní údaje shromažďované s předchozím souhlasem, konkrétně osobní údaje pro marketingové účely a poskytované v rámci soutěží

(v) Účel: Zajištění funkčnosti jednotlivých funkcí a zobrazení obsahu závislého na konkrétní poloze

 • právní základ: Souhlas
 • kategorie osobních údajů: Jiné osobní údaje shromažďované s předchozím souhlasem, konkrétně dodatečná mobilní data
 1. Sdílení osobních údajů

Níže Vám uvádíme výčet situací, kdy může dojít ke sdílení Vašich osobních údajů.

Žádné z Vašich osobních údajů, které o Vás uchováváme, nezpřístupňujeme veřejně bez Vašeho souhlasu či rozhodnutí. V případě, že se rozhodnete využít některých funkcí, kde je sdílení nezbytné ke správnému užívání služby Freely, nebo nám udělíte souhlas, může dojít ke sdílení Vašich osobních údajů s těmito příjemci:

 • Aplikace třetích stran – Pokud se přihlásíte či připojíte k aplikaci třetí strany (např. sociální sítě), může dojít ke sdílení Vašich osobních údajů s touto aplikací třetí strany;

Níže jsou dále uvedeni příjemci, se kterými můžeme některé Vaše osobní údaje (blíže uvedeny v bodě 3 Zásad) sdílet:

 • Poskytovatelé služeb a ostatní – K tomu, abychom mohli zajistit správnou funkčnost naší služby Freely, využíváme služeb některých poskytovatelů. Správný chod aplikace nám zajišťují poskytovatelé, kteří zajišťují ukládání a správu naší aplikace Freely. Mezi další patří také marketingoví a reklamní poskytovatelé, kteří nám umožňují poskytovat lepší služby pro Vaše konkrétní požadavky.
 • Obchodní partneři – V rámci možnosti užívat výhody, které služba Freely poskytuje, je nezbytné, abychom sdíleli určité Vaše osobní údaje s našimi partnerskými podniky, mezi které patří veškeré podniky, které v rámci naší aplikace poskytují „drink“ zdarma. Tedy všechny bary či restaurace do kterých díky naší služby zavítáte. Mezi tyto údaje však patří pouze věk (nikoliv konkrétní datum narození), pohlaví a konkrétní čas využití nabízeného kuponu na „drink“ zdarma.
 • Úřady – Vaše osobní údaje budeme sdílet z důvodů plynoucích z příslušných právních zákonů, v rámci právních procesů nebo pokud to bude nezbytné pro účely našich vlastních legitimních zájmů nebo legitimních zájmů třetích strany souvisejících s národním zabezpečením, vymáháním práva, soudním sporem, trestním vyšetřováním, ochranou bezpečnosti jakékoliv osoby nebo z důvodu prevence úmrtí či bezprostřední újmy na zdraví za předpokladu, že tento zájem podle našeho názoru není převážen vašimi zájmy v rámci základních práv a svobod vyžadujících ochranu osobních údajů.
 1. Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů. Vaše osobní údaje budou dále uchovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Dále budou údaje uchovávány po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat a to například zasláním emailu na info@freelyapp.cz.

 1. Vaše práva

Pod tímto bodem jsou uvedeny veškerá Vaše práva, která vyplývají z nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“):

 • právo na přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR);
 • právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR), popřípadě omezení zpracování;
 • právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR);
 • právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR);
 • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR);
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedeny v bodě 7 těchto Zásad;
 • právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného pouze na automatickém rozhodování, včetně profilování, pokud by dané rozhodnutí na Vás mělo právní účinek nebo vedlo ke vzniku podobně významného účinku; a
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo narušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Jak je již v úvodu těchto Zásad uvedeno, snažíme se udělat pro ochranu Vašich osobních údajů maximum. Proto tímto prohlašujeme, že jsme, jakožto správci, přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, datových úložišť a úložišť osobních údajů. Dále prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby. V této souvislosti bychom Vás také chtěli upozornit, že můžeme zobrazovat reklamy třetích stran a jiný obsah odkazující na weby třetích stran, přičemž neneseme odpovědnost za tento obsah, ani nad ním nemáme kontrolu.

 1. Věkové omezení

Naše služba se zaměřuje především na poskytování kuponů na alkoholické nápoje nabízené našimi obchodními partnery. Není proto určena osobám mladším 18 let. Pokud tuto věkovou hranici nesplňujete, prosíme, nepoužívejte naší službu Freely a nesdělujte nám žádné osobní údaje.

 1. Případné změny těchto Zásad

Vyhrazujeme si právo provádět v těchto Zásadách ochrany osobních údajů změny. V případě, že k takové změně dojde, upozorníme Vás buďto v rámci služby Freely nebo prostřednictvím e-mailu.

 1. Kontakt

FreeDrinks s.r.o.

Lípová 512/22

Nové Město

120 00 Praha 2

Česká republika

info@freelyapp.cz

© FreeDrinks s.r.o.